Uuesalust

Soovita

Uuesalu on üks suuremaid rajatavaid Tallinna-lähedasi arendusprojekte. Üle 80 hektari suurusele alale kerkivad kodud 390 perele, neist 248 kaksikelamu- ja 142 ridaelamukorterit.

Võimalus on omandada ka kinnistu eramu ehituseks. Projekti esimeses etapis valmis 82 kaksikelamu- ja 14 ridaelamukorterit. Suur valik võimaldab igaühel leida just endale meelepärase eluaseme.

Ajalugu ja tulevik

Esimene külaelanik ja valvur oli kass. Juba ehituse ajal hoidis ta asjadel silma peal. 2007. aasta jõulude paiku, kui saabusid esimesed elanikud, kodustas kass nad ära ja seadis end alaliselt nende juurde sisse.

2008. aastal avas külas uksed lasteaed.

2010. aasta suvel asutati aktiivsete elanike algatusel MTÜ Uuesalu Külaselts, kus nüüdseks on enam kui 100 liiget, ja siitpeale on seltsi eestvedamisel toimunud vahvaid üritusi ning pandud alus nii mõnelegi kohalikule traditsioonile.

Aja möödudes elanike arv ja aktiivsus kasvas ning jõuti järeldusele, et Uuesalust on saanud iseseisev küla, mis tuleks sellisena ka kaardile kanda. Alates 19. juulist 2013 ongi Uuesalul küla staatus Rae valla noorima külana.

Uuesallu on rajatud väikelaste mänguväljak, rannavõrkpalli- ja korvpalliplats. Kohaliku omavalitsuse ja arendaja ühiste jõududega ehitati 2015. aastal uus mänguväljak Metssea teele. Kavas on tenniseväljaku rajamine.

Pikemas perspektiivis on soov rajada külakeskus ja ehitada välja Liivajärve supluskoht ning puhkeala.

Uuesalu on nagu hästi hoitud saladus, paiknedes Tallinnale väga lähedal, kuid oma metsast ümbritsetud asukohas jäädes paljude jaoks varjatuks.

Väärtused

Turvaline ja rahulik elukeskkond keset loodust

Uuesalu kannab paljusid omaaegseid Nõmme väärtusi – avarad krundid, männid, puitarhitektuuri suur osakaal, sõbralik ja kokkuhoidev kogukond.

Logistiliselt hea asukoht

Uuesalu paikneb Tartu ja Viljandi maantee vahelisel alal Ülemiste järve taga, asudes linnale lähedal, kuid eemal suurtest magistraalteedest ja liiklusmürast. Uuesalu läheduses puuduvad ümbrust saastavad tootmisüksused.

Peresõbralikkus

Külas on lasteaed ja laste mänguväljakud, korvpalli- ning võrkpalliplats ja kelgumägi. Küla läbivad valgustatud kergliiklusteed.

2016. aasta sügisel avati Järvekülas uus ja kaasaegne ujulaga varustatud Järveküla kool (Uuesalust ca 4 km kaugusel), kuhu Uuesalu lapsi viib koolibuss.

Ühtekuuluvus

Külas on kokkuhoidev ja sõbralik kogukond. Tegutseb aktiivne naabrivalve ja korraldatakse traditsioonilisi ühisüritusi. Elanikud on info vahetamiseks koondunud ühtsesse meililisti. Teenuste vahendamiseks on loodud keskkond „Naabrilt naabrile“.

Traditsioonid

Vaatamata küla noorele eale on juba välja kujunenud sellised traditsioonid nagu talgupäev, jaanipäeva ühine tähistamine, lastelaat, muinastulede öö, naisteklubi, vana aasta ärasaatmine ja ühine ilutulestik.